Konsulentrollen


Munkhof it

IT-konsulenten

Munkhof ApS kan fungere som som IT-medarbejder udfra Jeres behov. Der kan naturligvis udarbejdes individuelle løsninger på specifikke opgaver, men til generelt brug kan <læs mere her....>

Munkhof it

Netværk- og Sikkerhedsagenten

Fungerer netværket, er det hurtigt nok ? Få identificeret eventuelle flaskehalse og opdateret nettet om nødvendigt. Ligeledes checket hvorledes sikkerheden er i relation til netværk og firewalls, således der ikke dukker overraskelser op.

Munkhof it

Flyvende IT-chef

Indhold: Fast in-house konsulent én eller flere dage om ugen med varetagelse af funktionen som IT medarbejder/-chef i virksomheden. Funktionen kan indebære mange forskelligartede <læs mere her......>cookie solution