Referencer


Her ses et udsnit af de virksomheder, hvor Munkhof ApS har sin daglige gang, samt eksempler på, hvilke opgaver der typisk arbejdes med.

Innovation Lab

Innovation Lab er et eksempel på, hvor det er lykkedes at implementere rollen som  flyvende IT-chef 100%. Munkhof ApS varertager alt fra drift af netværk, servere og hostede løsninger til styring af mobiltelefoni og indkøb af alt relevant IT-udstyr til virksomheden. Rollen som IT-chef fungerer optimalt, fordi virksomheden bl.a. har indgået aftale om overvågning af løsningerne.

Boomtown

Dette internationale gamer community blev skabt for 7 år siden med deltagelse af personen bag Munkhof ApS. Munkhof deltager periodisk i projekter omkring design og installation i udlandet i forbindelse med moderselskabets aktiviteter. Boomtown er opstartet i Danmark, men er siden opkøbt fra TDC af AA Technologies, hvorfra aktivitererne i dag styres. I dag drives der ikke længere servere her i landet, men Munkhof ApS fungerer som konsulent for de nuværende ejere.

Ingeniørhuset Develco

Med et døgns varsel overtog Munkhof Apsansvaret for IT driften af ingeniørhuset Develco A/S grundet IT-administratorens pludselige fravær. I det efterfølgende forløb varetog vi den daglige brugerhåndtering, konverteringer af netværk services fra gamle systemer til VM-ware løsninger og almindelige driftsmæssige opgaver. Sidenhen har Munkhof Aps overtaget den totale IT Drift hos Develco.

GL Transport

Drift og overvågning af GJ Transports komplette IT-løsning, backup og styring af appli-kationer samt integration af nye løsninger. Herunder fx projektering og implementering af web-, mail- og telefoniløsninger samt planlægning og implementering af ny infrastruktur i forbindelse med kontorombygning.

j_boye

J. Boye henvendte sig med ønsket om at skifte leverandør, og ønskede om en mere stabil og fleksibel driftssituation. Resultatet - det essentielle - blev en hostet løsning af Exchange Server i modsætning til eksisterende inhouse løsning, samt løbende drift og vedligeholdelse af kontorets arbejdspladser.

 cookie solution